Odosielateľ:
Firma: Ulica/P.O.Box:
Mesto: PSČ:
Štát:
IČO: DIČ:
Telefón: Fax:
Termín nákladky: Kontaktná osoba:
Bankové spojenie: Číslo účtu:
Miesto nákladky (ak je iné ako adresa odosielateľa)
Adresa:
Colnica:
Špedícia:
Poznámky:Príjemca:
Firma: Ulica/P.O.Box:
Mesto: PSČ:
Štát:
Telefón: Kontaktná osoba:
Miesto výkladky (ak je iné ako adresa príjemcu)
Adresa:
Colnica:
Špedícia:
Poznámky:Informácie o zásielke:
Počet Popis Váha(kg) Objem(m3) Plocha(m2)
1.
2.
3.
4.
Bude prepravovaný nebezpečný tovar : Ano  Nie
Poistenie tovaru v medzinárodnej preprave nad rámec dohodz CMR:
Požadujem  Nepožadujem
Hodnota tovaru: 
Cena prepravy:  s poplatkami bez poplatkovOstatné údaje:
Formulár vyplnil: Funkcia:
Dátum: E-mail:
 
   
© 2004 napísať správcovi stránky