Kde sa nachádza Vaša zásielka?
Naša firma ako jediná na Slovensku poskytuje aktuálne informácie o pohybe Vašej zásielky. Kde sa nachádza a či sa napĺňa časový harmonogram, môžete sledovať na našej stránke v periodicite každú hodinu. Celý systém služby spočíva v pridelení identifikačného čísla a hesla zákazníkovi, ktorý sa na základe týchto údajov prihlási do svojho užívateľského prostredia.

Prihlásenie zákazníka:
Identifikačné číslo:
  Heslo:
 
   
© 2004 napísať správcovi stránky